NGUYỄN Q. THẮNG

NGUYỄN Q. THẮNG

NGUYỄN Q. THẮNG

Nguyễn Q. Thắng tên thật là Nguyễn Quyết Thắng; là nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam.

Ông sinh năm 1940 tại Trường Xuân, tỉnh Quảng Nam.

Thuở nhỏ, ông trải qua một thời gian giữ trâu, làm ruộng ở nhà quê. Lớn lên, ông đã học xong các chương trình Tú tài, Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ (năm 1975).

Ông đã từng dạy ở các trường: Đại học Văn Khoa, Sư phạm Cần Thơ, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Sư phạm Sài Gòn. Hiện ông đang sống tại Việt Nam.

 

 • Các tác phẩm:
 • Huỳnh Thúc Kháng - Con người và thơ văn. Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1972.
 • Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký (dịch thuật). Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1973.
 • Tìm hiểu một tác phẩm văn chương. Trường Xuân xuất bản, Sài gòn, 1974.
 • Tiểu Luật I (Mấy vấn đề về Văn học Việt Nam). Trường Xuân xuất bản, 1975.
 • Âm vị học và ngữ học Việt Nam, Đại học Cần Thơ xuất bản, 1975.
 • Phan Châu Trinh, cuộc đời và tác phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986.
 • Hoàng Sa - Trường Sa. NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1988.
 • Tiến Trình Văn Nghệ Miền Nam. NXB An Giang, 1990.
 • Chúng tôi tập viết tiếng Việt. NXB Long An, 1991.
 • Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (soạn chung với Nguyễn Bá Thế). NXB Khoa học xã hội, 1991.
 • Huỳnh Thúc Kháng - Tác phẩm. NXB bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1992.
 • Kim Thạch Kỳ Duyên. NXB Văn Học, 1993.
 • Khoa cử và Giáo dục Việt Nam. NXB Văn hóa, 1993.
 • Hoàng Việt luật lệ, tức luật Gia Long (dịch thuật). NXB Văn hóa, 1994.
 • Tiểu Luận II (Mấy vấn đề về Văn học Việt Nam). NXB Văn Học 1995.
 • Quảng Nam - Đất nước và Nhân vật. NXB Văn hóa, 1996.
 • Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam. NXB Văn hóa, 1999.
 • Trần Văn Dư với phong trào Nghĩa hội. NXB Văn hóa Thông tin, 2001.
 • Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Văn hóa, 2001.
 • Tuyển tập Vương Hồng Sển. NXB Văn Học, 2001.
 • Tuyển tập Bình Nguyên Lộc. NXB Văn Học, 2001.
 • Tìm tòi và cảm nhận. NXB Văn hóa, 2001.
 • Lược khảo Hoàng Việt luật lệ. NXB Văn hóa, 2002.
 • Hà Đình Nguyễn Thuật - Tác phẩm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
 • Tuyển tập Phan Văn Hùm. NXB Văn hóa Thông tin, 2003.
 • Văn học miền Nam (2 tập). NXB Văn hóa Thông tin, 2003.
 • Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (4 tập). NXB Văn Học, 2005.
 • Phong trào Duy tân 1908 với các khuôn mặt tiêu biểu. NXB Văn hóa Thông tin, 2006.
 • Văn học Việt Nam nơi miền đất mới (4 tập, gồm 6.000 trang). NXB Văn học, 2007.
 • Sơn Vương - Nhà văn, người tù thế kỷ (2 tập, gồm 1.800 trang). NXB Văn học, 2007.
 • Hoàng Sa - Trường Sa lãnh thổ Việt Nam với công pháp Quốc tế. NXB Kiến thức, 2008.
 • Đại Nam quốc sử diễn ca (bản Duy Minh Thị, 1874). NXB Văn học, 2009.
 • Bình Nguyên Lộc với hương gió Đồng Nai. NXB Văn học, 2010.
 • Thiện Chiếu - Nhà cải cách Phật học. NXB Văn học, 2010.
 • Đào Trinh Nhất - Nhà văn, nhà báo bậc thầy. NXB Văn học, 2010.
 • Đào Trinh Nhất - Tác phẩm. NXB Văn học, 2010.

HUỲNH THÚC KHÁNG - CON NGƯỜI VÀ THƠ VĂN

Ấn phẩm "Huỳnh Thúc Kháng" do tác giả Nguyễn Quang Thắng biên soạn, sách được nhà nhà xuất bản Phủ quốc vụ Khánh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 390 trang. ​Huỳnh Thúc Kháng là nhà chính trị- nhà chí sĩ, là nhà thơ, nhà học giả, nhà văn hóa chuẩn mực, nhà báo chân chính. Lịch sử còn ghi tên ông với tư cách là một nhà viết sử, không chỉ là “sử gia của phong trào Duy Tân”...

SÀO NAM PHAN BỘI CHÂU

Ấn phẩm "Sào Nam Phan Bội Châu" do tác giả Nguyễn Q. Thắng biên soạn, sách được nhà xuất bản Bộ Văn Hóa Giáo Dục Và Thanh Niên ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 395 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Phan Bội Châu vốn tên là Phan Văn San Vì chữ San trùng với tên húy của vua Duy Tân (Vĩnh San) nên phải đổi thành Phan Bội Châu. Hai chữ "Bội Châu" trong tên của ông lấy từ câu: "Thành trung nga mi nữ châu bội hà san san". Ông...
0972 873 962