KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: KTXHVNTBDB
Tác giả: Nguyễn Thế Anh
Nhà xuất bản: Trình Bày
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 300

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Kinh Tế và xã hội Việt Nam dưới các vua Triều Nguyễn" do tác tác Nguyễn Thế Anh biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn ản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 300 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ. Sách là bản đặc biệt, chỉ in giới hạn dành cho người sưu tầm hoặc tác giả, nhà xuất bản dành tặng. Giấy trắng dày, lõi sách chắc chắn. 

Dù không đề cập tất cả mọi khía cạnh của kinh tế và xã hội Việt Nam, Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn cũng đã đặt một trong những viên gạch đầu tiên cho sự hiểu biết sâu rộng hơn về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XIX, một lịch sử toàn diện, không còn tự giới hạn trong phạm vi những sự kiện chính trị. Bởi suy cho cùng thì cơ cấu kinh tế căn cứ trên cách thức sản xuất cũng quy định một phần lớn các vấn đề của một quốc gia, một dân tộc như các thể chế chính trị và pháp luật, các hoạt động tinh thần, các tín ngưỡng tôn giáo.

0972 873 962