NGUYỄN VĂN THỌ

NGUYỄN VĂN THỌ

NGUYỄN VĂN THỌ

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 15/12/1921 tại Chi Long, Hà Nam, Bắc Việt. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà nội năm 1952. Ông phục vụ ngành Quân Y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc Thiếu Tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng từ năm 1956 đến 1963.

Kể từ năm 1956 Bác sĩ Thọ nghiên cứu về Triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng Giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão Giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật Giáo và tiếp theo là Thiên Chúa Giáo và các đạo giáo ở Âu Châu. Năm 1960 ông được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt Văn Đoàn qua tác phẩm “Trung Dung Tân Khảo”.

Từ năm 1967 cho đến 1975, ông là Giáo sư Đại học Văn khoa và Minh Đức, Sài Gòn khoa Triết Học Đông Phương.

Năm 1982, ông cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng Bác sĩ Y khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Tác giả tiếp tục các công trình Văn hoá, diễn giảng về Kinh dịch và Văn hóa Á châu miễn phí cho đồng bào tại Chùa Việt Nam, Garden Grove, CA cho đến tháng 9 năm 1989, tác giả bị tai biến mạch máu nên mới ngưng các khóa diễn giảng. Dù bị bán thân bất toại, tác giả vẫn tiếp tục việc khảo cứu của mình và đã xuất bản thêm nhiều tác phẩm.

Bác sĩ Thọ chuyên khảo cứu về Chữ Nôm của thế kỷ 17 và đã phiên dịch được hơn 1000 trang Chữ Nôm của Linh Mục Majorica cũng như đã viết và dịch xong 7 cuốn sách về Đạo Lão.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc và đã hoàn tất 23 tác phẩm với khoảng 7000 trang về 2 đề tài chính là Triết Học Đông Phương và Tôn Giáo Đối Chiếu. Ngoài ra tác giả còn viết vào khoảng 50 thiên khảo luận về Văn hoá, Triết học, Y học, Tôn giáo đăng trên nhiều nguyệt san tại Việt Nam (Văn Đàn, Minh Đức, Phương Đông, Gió Việt, Cổ Học Quảng Nam, Đại Học Huế, Văn Hóa Nguyệt San) và ở Hoa Kỳ (Vô Vi, Trung Hoa, Cao Đài Đại Đạo, Hành Trang, Bách Khoa Huyền Bí, Đất Nước Tôi, Hoa Sen, Y Tế, Y Tế Phổ Thông, vv…).

 

 • Các tác phẩm:
 • Đã xuất bản tại Việt Nam:
 • Khảo luận & Phê hình học thuyết Khổng Tử (1960)
 • Lecomte Du Nouy & Học thuyết Viễn Đích (1968)
 • Khổng Học Tinh Hoa (1970)
 • Những tương đồng giữa Phật giáo, Khổng giáo, Thiên Chúa giáo (1970)
 • Chân dung Khổng Tử (1973)
 • Đã xuất bản tại Hoa Kỳ:
 • Dịch Kinh Yếu Chỉ
 • Vạn Vật Đồng Nhất Thể
 • Tính Mệnh Khuê Chỉ
 • Tinh Hoa Các Đạo Giáo
 • Hướng Tinh Thần
 • Trung Dung Tân Khảo
 • Phật Học Chỉ Nam
 • Tham Đồng Khế Trực Chỉ
 • Đã hoàn tất và sắp xuất bản:
 • Đạo Đức Kinh
 • Lão Trang Giản Lược
 • Huỳnh Đình Kinh

CHÂN DUNG KHỔNG TỬ

Ấn phẩm "Chân Dung Khổng Tử" của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Phác họa lại chân dung, chân tướng Đức Khổng chẳng phải là một công trình mới mẻ gì. Từ mấy nghìn năm nay, người ta đã đổ không biết cơ man nào là mực, đã tốn mất không biết cơ man nào là giấy để làm công chuyện này. Phác họa lại chân dung, chân tướng đức Khổng không phải là...

HỌC THUYẾT VIỄN ĐÍCH

Ấn phẩm "Học thuyết viễn đích" của tác giả Pierre André Léon Lecomte du Nouy do dịch giả bác sĩ Nguyễn Văn Thọ phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 516 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Pierre André Léon Lecomte du Nouy sinh ngày 20.12.1883 tại Paris. Cha là một kiến trúc sư lỗi lạc, mẹ là một nữ văn sĩ. Năm 27 tuổi ông đậu tiến sĩ luật. Về tín ngưỡng ,Ong không tin có phép lạ , nhưng ông rất...
0972 873 962