Nha Văn Hóa

CỐ ĐÔ HUẾ - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA TÁC GIẢ

Ấn phẩm “Cố đô Huế” được tác giả Thái Văn Kiểm biên soạn, nhà xuất bản Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1960.  Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, cuốn sách đã được đóng bìa xưa, bìa gốc còn nguyên, có thủ bút và chữ ký của tác giả. Khoảng 10 trang cuối bị mọt ăn một đường nhưng rất may là không ảnh hưởng đến nội dung. Các bản đồ, lược đồ, và tranh trong cuốn sách này có màu sắc rất đẹp.  Trong lịch sử nước ta, mỗi lần thiên di thủ phủ là mỗi lần...

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ - LỤC TỈNH NAM VIỆT - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Bộ sách "Đại Nam Nhất Thống Chí - Lục Tỉnh Nam Việt" do Nha Văn Hóa ấn hành lần thứ nhất năm 1959. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn: cuốn 1 dày 140 trang, cuốn 2 dày 110 trang. Bản giấy trắng dày, sách có nguyên bìa, gáy, lõi sách chắc chắn. Đại Nam nhất thống chí là bộ sách địa lý viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn thời vua Tự Đức biên soạn, gồm 28 tập với 31 quyển. Bộ sách do Hoàng Hữu Xứng, Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, Nguyễn Thuật, Hoàng Hữu Thường...
0972 873 962