NHÂN VÀ LỄ TRONG ĐẠO KHỔNG 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NVLTDKVH
Tác giả: Trương Văn Chình
Nhà xuất bản: Văn hóa
Năm xuất bản: 1948
Số trang: 26
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nhân Và Lễ Trong Đạo Khổng" của tác giả Trương Văn Chình, sách do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành năm 1948. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột không mất trang, chữ rõ, không nhòe, sách dày 26 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Tác phẩm này, tác giả trình bày tất thảy và giải thích cụ thể đạo trong hệ thống nho giáo của Khổng Tử. Nhân và Lễ trong ĐẠO của Khổng Tử được hiểu một cách sâu sắc và chặt chẽ. Khi nói về cái ĐẠO của Khổng Tử, chúng ta nên biết rằng Khổng Tử dạy môn đệ rằng ĐẠO của ngài trước sau gốc chỉ ở một lẽ, mà thống suốt muôn sự vật. Trước khi nói cái lẽ nhất quán ấy là gì, ta phải giải thích chữ ĐẠO. 

Chữ ĐẠO nói trong bài này, không có ý nghĩa huyền bí hay trừu tượng thuộc về hình nhi thượng học. Ta chỉ đặt nó trong phạm vi nhân sinh triết học mà thôi. ĐẠO của Khổng Tử dạy trên kia là ĐẠO làm người, là nhân ĐẠO. ĐẠO làm người tức là tất cả luân lý của một loài người, thường tóm tắt trong tám chữ: Nhân, nghĩa, lễ, trí, hiếu, đễ, trung, tín. Sống trong cuộc đời con người há không biết đạo lý làm người, được ru? 

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962