Văn Hóa

NHÂN VÀ LỄ TRONG ĐẠO KHỔNG 

Ấn phẩm "Nhân Và Lễ Trong Đạo Khổng" của tác giả Trương Văn Chình, sách do nhà xuất bản Văn Hóa ấn hành năm 1948. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột không mất trang, chữ rõ, không nhòe, sách dày 26 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Tác phẩm này, tác giả trình bày tất thảy và giải thích cụ thể đạo trong hệ thống nho giáo của Khổng Tử. Nhân và Lễ trong ĐẠO của Khổng Tử được hiểu một cách sâu sắc và chặt chẽ. Khi nói về cái ĐẠO của Khổng Tử, chúng...

THIÊN NAM NGỮ LỤC

Ấn phẩm "Thiên Nam ngữ lục" của hai tác giả Nguyễn Lương Ngọc và Đinh Gia Khánh, sách do nhà xuất bản Văn Hóa  ấn hành năm 1958. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách trọn bộ 2 cuốn dày 684 trang. Tác phẩm này là một dạng sử ký bằng văn vần, soạn vào thời Hậu Lê, có lẽ do chúa Trịnh giao một nho sĩ làm vì đoạn cuối dành để ca tụng công đức nhà chúa. Sử gia đối chiếu các sự kiện thì cho...
0972 873 962