THIÊN NAM NGỮ LỤC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNNLNLN
Nhà xuất bản: Văn Hóa
Năm xuất bản: 1958
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn
GIÁ BÁN: 1.800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thiên Nam ngữ lục" của hai tác giả Nguyễn Lương Ngọc và Đinh Gia Khánh, sách do nhà xuất bản Văn Hóa  ấn hành năm 1958. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách trọn bộ 2 cuốn dày 684 trang.

Tác phẩm này là một dạng sử ký bằng văn vần, soạn vào thời Hậu Lê, có lẽ do chúa Trịnh giao một nho sĩ làm vì đoạn cuối dành để ca tụng công đức nhà chúa. Sử gia đối chiếu các sự kiện thì cho rằng Thiên Nam ngữ lục được viết vào đời chúa Trịnh Căn khoảng năm 1682-1709. Tên họ tác giả đến nay vẫn chưa rõ. Ngoài phần lục bát, Thiên Nam ngữ lục còn có 31 bài sấm ca thất ngôn bát cú chữ Nho thể Đường thi và hai bài Hàn luật chữ Nôm.

Về nội dung: Tác phẩm là các bài thơ trường thiên thuật lại lịch sử người Việt từ đời Hồng Bàng đến hết thời Minh thuộc. Những sự kiện đại để đều ghi theo Đại Việt sử ký toàn thư chỉ thiếu phần về Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên khác với chính sử, Thiên Nam ngữ lục còn thuật lại nhiều truyền thuyết dân gian ngoại sử có tính hoang đường, thần phép, nhưng trước sau vẫn xoay quanh chủ đề chống ngoại xâm. Ví dụ như thánh tích về Hai Bà Trưng; trong khi chính sử thì cho là vì thù chồng mà Trưng Trắc khởi nghĩa cho hợp với quan điểm Nho giáo, Thiên Nam ngữ lục thì lặp lại là Bà Trưng dấy binh để đuổi quân Tàu.

0972 873 962