Nhân Văn

DƯỚI MẮT CỦA TAM ÍCH

Ấn phẩm "Dưới mắt của Tam Ích" là tập di cảo của cố học giả Tam Ích, sách do tạp chí Nhân Văn ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 102 trang, lõi sách chắc chắn. Nhân dịp cố học giả Tam Ích tạ thế được đúng 100 ngày. Một trăm ngày làng văn làng báo đã vắng một cây bút phê bình giá trị và kho tàng văn hoá Việt Nam cũng thiệt đi những tác phẩm giá trị mà học giả Tam Ích đã và đang hoàn...
0972 873 962