NHẬT BẢN TƯ TƯỞNG SỬ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NBTTSL1973
Tác giả: ISHIDA  KAZU YOSHI 
Năm xuất bản: 1973
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách “Nhật Bản tư tưởng sử” của tác giả Ishida Kazu Yoshi được dịch giả Châm Vũ và Nguyễn Văn Tần dịch sang Việt văn. Sách do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Quyển một được xuất bản năm 1972 bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Quyển hai được xuất bản năm 1973, bìa gốc đẹp, lõi sách chắc chắn. 

Bộ sách “Nhật Bản tư tưởng sử” được soạn thảo với sự góp ý xây dựng và trợ bút của rất nhiều chuyên gia về tư tưởng lịch sử học. Trên thực tế, thông sử và tư tưởng sử gắn bó với nhau như hình với bóng. Là vì, tư tưởng tạo nên hành vi để thành biến cố của thời đại và kết quả của biến cố lại tạo thành tư tưởng cải tiến hay tư tưởng huỷ phá. Cho nên dòng lịch sử tư tưởng bao giờ cũng được viết theo biến cố hay tiến hoá của từng thời đại một trong thông sử. Có điều, thông sử thì trước thuật theo lớp lang của từng sự việc hay biến cố, mà tư tưởng sử chỉ cần chú trọng vào nguồn tư tưởng nào là động cơ chính thúc đẩy nên những hoạt động hay những biến cố quan trọng của thời đại. 

Bộ sách này được chia thành hai chín Mục trong bốn Chương. Tại mỗi đầu Mục có giới thiệu những tài liệu nào đã được tham khảo để giúp tác giả hoàn thành Chương sách. Ở cuối Chương mới là phần bổ túc bằng khái luận của tác giả. 

0972 873 962