NHỮNG SUY NIỆM SIÊU HÌNH HỌC - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NSNSHHCK
Tác giả: René Descartes
Dịch giả: Trần Thái Đỉnh
Nhà xuất bản: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Năm xuất bản: 1962
GIÁ BÁN: 1.400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Những suy niệm siêu hình học” của tác giả Descartes, sách do dịch giả linh mục Trần Thái Đỉnh phiên dịch, được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, gáy bị mất 1 tý, sách day 256 trang, lõi sách rất đẹp, đây là bản có thủ bút và chữ ký của dịch giả.

Descartes là cha sinh của triết học thời mới

bất cứ ai đã bước qua ngưỡng của triết học cũng biết điều đó. Nhưng mấy người hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói? Tại sao Descartes được gọi là cha sinh của triết học mới? Và tại sao mà ảnh hưởng của ông, qua 3 thế kỷ nay, vẫn sắc bén và sâu rộng. 

Nói Descartes là cha sinh của triết học mới, chúng ta có ý phủ định ảnh hưởng của triết Kinh viện đối với ông chăng? Rồi, nếu Descartes là cha sinh của triết học mới, Thì ông là cha sinh ở chỗ nào? Đó là hai vấn đề tiền môn cần được giải đáp ngay. ...

(Trích lời tựa)

0972 873 962