Danh mục René Descartes

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Ấn phẩm "Phương pháp luận" của tác giả Descartes, sách do dịch giả Trần Thái Đỉnh phiên dịch và chú giải, được nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, Sách dày 220 trang, bìa gáy nguyên vẹn, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắc. Triết học truyền thống khởi đi từ thế giới và luôn lấy thế giới làm nền, còn triết học Descartes lại khởi sự từ hành vi suy tưởng của con người và luôn lấy đó làm căn cứ. Triết học của Descartes...

DESCARTES NHÌN TỪ PHƯƠNG ĐÔNG 

Ấn phẩm "Descartes nhìn từ phương Đông" của tác giả Nguyên Sa, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thận, ruột đẹp. Sách còn đầy đủ trang và chữ rõ. Sách bao gồm 288 trang, lõi sách chắc chắn. Những người phương Đông quen thuộc với nền triết học, với những quan điểm về cuộc đời và vũ trụ chứa ẩn trong những Tứ Thư, Ngũ kinh, những kinh đạo đức và kinh Nam Hoa và quan tâm...

NHỮNG SUY NIỆM SIÊU HÌNH HỌC - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Ấn phẩm “Những suy niệm siêu hình học” của tác giả Descartes, sách do dịch giả linh mục Trần Thái Đỉnh phiên dịch, được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, gáy bị mất 1 tý, sách day 256 trang, lõi sách rất đẹp, đây là bản có thủ bút và chữ ký của dịch giả. Descartes là cha sinh của triết học thời mới bất cứ ai đã bước qua ngưỡng của triết học cũng biết điều đó. Nhưng mấy người hiểu hết ý nghĩa sâu...

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Ấn phẩm "Phương pháp luận" của tác giả Descartes, sách do dịch giả Nguyễn Văn Châu và Cao Văn Luận phiên dịch, được nhà xuất bản Đại Học ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, Sách dày 89 trang, bìa gáy nguyên vẹn, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắc. Triết học truyền thống khởi đi từ thế giới và luôn lấy thế giới làm nền, còn triết học Descartes lại khởi sự từ hành vi suy tưởng của con người và luôn lấy đó làm căn cứ. Triết học của Descartes là triết học tinh...
0972 873 962