PAUL FOULQUIÉ

PAUL FOULQUIÉ

PAUL FOULQUIÉ

Paul Foulquié (16/03/1893 - 06/09/1983) là một nhà tư tưởng và triết học người Pháp nổi tiếng với những cuốn sách về siêu hình học, nhận thức luận, thuyết hiện sinh và tâm lý học.

 

 • Các tác phẩm:
 • L'existentialisme: Chủ nghĩa hiện sinh (1947. Engl., Existentialism, 1948)
 • Precis de philosophie (1948)
 • La volonté (1972)
 • La dialectique (1953)
 • La psychologie contemporaine (1951)
 • Psychologie (1952)
 • Dictionnaire de la langue philosophique by Foulquié Paul (1986)
 • Diccionario de Pedogogia (1976)
 • Dictionnaire de la langue pédagogique (French Edition) by Paul Foulquié and Quadrige (1997)
 • Précis de philosophie Tome III Métaphysique (1955)
 • l'action. Cours de philosophie (1961)
 • Alain (French Edition) (1965)
 • Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat tome 2: Logique-morale métaphysique (1952)
 • Précis de philosophie à l'usage des candidats au baccalauréat Tome 1 Psychologie (1936)
 • La Republique, Livre VII (1965)
 • La psychologie contemporaine (1951)

CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

Ấn phẩm “Chủ nghĩa hiện sinh” của tác giả P. Foulquie, sách do dịch giả Thụ Nhân phiên dịch, được nhà xuất bản Thế Sự ấn hành năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn bìa gốc, không mất trang. Chữ rõ không nhòe, ruột dày 180 trang, lõi sách chắc chắn.  "Có lẽ hiện nay không có danh nào bị người ta hiểu lầm bằng danh từ " Hiện sinh". Từ bình diện thuần túy triết học tiến sang lĩnh vực " bình dân hóa " thuyết hiện sinh, người ta thường đồng hóa thuyết đó với sự trụy...
0972 873 962