PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN 

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: PGKLTMT
Tác giả: Mật Thể
Nhà xuất bản: Minh Đức
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 215
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Phật giáo khái luận” của tác giả Thích Mật Thể được Tổng phát hành Minh Đức ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, lõi và gáy sách rất đẹp. 

“Tôi thiết nghĩ: Phật giáo truyền qua Việt Nam ta, đã có cái lịch sử ngót ngàn năm, mà cái sự phiên dịch kinh điển, dựng thành một nền Phật học bằng thứ tiếng bản quốc thật chưa có, điều đó thật đáng than buồn, cũng vì thế mà Phật giáo nước ta cũng ũng trệ mãi.

Tôi sở dĩ không quảng tàu hèn đức mọn, dịch cuốn sách nầy là muốn đáp lại cái lòng mong cầu của các người vì đạo, đương đầu bông bột về sự nghiên cứu Phật học, hiểu biết Phật pháp, mà không đủ tài liệu để cung cấp- xem văn Tàu thì khó. 

Lại vì cuốn sách này có thật nhiều lợi ích mà tôi thấy chưa ai viết hay dịch đến nơi. 

Khi tôi dịch xong có sư sĩ Tôn Thất Tùng phát bồ đề tâm xuất bản, ấy cũng vì mục đích lợi ích chung. Vậy tôi mong muốn sách nầy nó sẽ làm tài liệu nhỏ mọn, giúp chúng tôi trong việc hoằng dương Phật pháp, truyền bá Phật học bằng quốc văn.”

(Trích lời tựa của cuốn sách) 

0972 873 962