Minh Đức

PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN 

Ấn phẩm “Phật giáo khái luận” của tác giả Thích Mật Thể được Tổng phát hành Minh Đức ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, lõi và gáy sách rất đẹp.  “Tôi thiết nghĩ: Phật giáo truyền qua Việt Nam ta, đã có cái lịch sử ngót ngàn năm, mà cái sự phiên dịch kinh điển, dựng thành một nền Phật học bằng thứ tiếng bản quốc thật chưa có, điều đó thật đáng than buồn, cũng vì thế mà Phật giáo nước ta cũng ũng trệ mãi. Tôi sở dĩ không quảng tàu...
0972 873 962