Phương Đông

BĂNG ĐIỂM

Ấn phẩm "Băng điểm" của tác giả Ayako Miura, sách do dịch giả Liêu Quốc Nhĩ chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Phương Đông ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 308 trang. Yako Miura là nhà văn nữ hiện đại Nhật Bản. Tuổi trẻ của bà là những chuổi ngày lăn lộn với đời và vật lộn với bệnh tật, thời gian nằm ở bệnh viện dài hơn thời gian cắp sách đến trường. " Những đám mây ở bầu trời phương đông nằm...
0972 873 962