Phượng Giang

XÓM CẦU MỚI

Ấn phẩm "Xóm cầu mới" của tác giả Nhất Linh, do Phượng Giang ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, trọn bộ 2 tập. "Một cuốn Đông Chu Liệt Quốc của những đời sống tầm thường, vui lẫn buồn, những vui buồn nhỏ nhặt hàng ngày của những nhân vật, những gia đình, sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở đầu một chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho tới khi cầu gẫy và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác trôi theo...
0972 873 962