Phương Lai

TỰ ĐIỂN THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm "Tự điển Thành ngữ điển tích" do tác giả Diên Hương biên soạn, sách do nhà xuất bản Phương Lai ấn hành lần thứ hai năm 1953. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách được nhà xuất bản đóng bìa xưa, ruột sách đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp. Cuốn "Tự điển Thành ngữ điển tích" gồm những danh từ, từ nguyên, ca dao, thi phú, văn từ, điển tích, lịch sử... sắp theo thứ tự a,b,c để tiện...
0972 873 962