PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: PPSLNP
Tác giả: Nguyễn Phương 
Nhà xuất bản: Sao Mai
Năm xuất bản: 227
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Phương pháp sử học" của tác giả  Nguyễn Phương, do nhà xuất bản Sao Mai ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe. Đây là bản in lần thứ hai. Sách có 227 trang, lõi sách chắc chắn.

Người ta phải ý thức quá khứ để cải tiến hiện tại. Để giúp các học giả khỏi sa nặng vào khuynh hướng quá sung thượng hiện tại, lịch sử đã cung cấp cho họ mộy kiến thức về quá khứ. Nhờ lịch sử, tức là khoa học về thời sự quá khứ, các khoa học xã hội khác sẽ giữu được mực thăng bằng giữa hiện tại và quá khứ, do đó tạo được viễn cảnh con đường đứng đắn phải đi. Đó là lý do tại sao các khoa học xã hội khác phải liên quan mật thiết với lịch sử. Một trong những phương pháp phải dùng là phương pháp sử học, tức là một hệ thông các nguyên tắc, luật lệ, giúp một cách hữu hiệu cho việc thu thập tài liệu của thời sự quá khứ, đánh giá các tài liệu đó, trình bày chân lý lịch sử cho đúng đắn, đầy đủ và sáng sủa. 

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962