Phương Tây

MÙA XUÂN ĐEN - ẤN BẢN CÓ THỦ BÚT VÀ CHỮ KÝ CỦA DỊCH GIẢ

Ấn phẩm "Mùa xuân đen" của tác giả Henry Miller do dịch giả Hoàng Uyên Ly chuyển sang Việt ngữ, sách được nhà xuất bản Phương Tây ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng lại bìa, còn bìa gốc, sách dày 286 trang, có thủ bút và chữ ký của dịch giả.  Giữa thế kỷ XX xuất hiện một tác giả khác đời, người đã gây ảnh hưởng không ít trong văn học thời bấy giờ, thay đổi cục diện văn chương Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới. Một thứ văn chương...
0972 873 962