Quốc Học và Nhân Dân

CUNG OÁN NGÂM KHÚC CHÚ GIẢI - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm “Cung oán ngâm khúc chú giải” của tác giả Lê Văn Hòe, sách được nhà xuất bản Quốc Học và Nhân Dân ấn hành năm 1954. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, bìa sách láng mịn, gáy sách nguyên vẹn. Sách dày 290 trang, ruột bên trong in chữ rõ ràng, không bị cong góc hay mất góc sách. Lõi sách chắc chắn. Quyển sách "CUNG OÁN NGÂM KHÚC" bao gồm hai phần: phần đầu là bài thơ Nôm Cung oán ngâm khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, phần sau là phần...
0972 873 962