RM ALBÉRÈS

RM ALBÉRÈS

RM ALBÉRÈS

René Marill Albérès, hay RM Albérès (10/03/1921 - 25/05/1982), là một nhà văn và nhà phê bình văn học người Pháp.

Ông sinh ra tại Perpignan. Ông học tại École normale supérieure và Khoa Văn thư ở Paris. Từ năm 1946 đến năm 1954, ông giảng dạy tại Institut Français ở Buenos Aires. Từ năm 1954 đến năm 1962, ông giảng dạy tại Institut français de Florence. Từ năm 1962 đến năm 1969, ông giảng dạy tại Đại học Fribourg, và từ năm 1969 tại Đại học Orléans.

Song song với sự nghiệp giảng dạy, Alberès còn là một nhà báo. Ông viết cho tờ Figaro từ năm 1950 đến 1956, cho tuần báo Văn nghệ từ 1956 đến 1960, và cho Les Nouvelles littéraires.

Ông mất ngày 25/05/1982 tại Orléans .

  • Các tác phẩm:
  • Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX
  • Albert Camus - Người đánh cuộc với đời
  • Lịch sử tiểu thuyết hiện đại
  • Văn học thế giới hiện đại
  • Cuộc cách mạng của nhà văn hôm nay

 

VĂN HỌC THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Ấn phẩm “Văn học thế giới hiện đại” nguyên tác là "Les Littératures Contemporaines À Travers Le Monde", bản Việt ngữ của dịch giả Bửu Ý, bìa do họa sĩ Đình Cường trình bày. Nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu hiện còn rất đẹp (gồm áo ngoài, bìa và gáy sách) trang đầu tiên có chữ kí của chủ sở hữu trước. Ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Ở cuốn sách này, tác giả muốn giúp độc giả định vị, khám phá những liên hệ họ hàng giữa các nền văn học khác nhau được đem ra...

CÁC CUỘC PHIÊU LƯU TƯ TƯỞNG VĂN HỌC CHÂU ÂU THẾ KỶ XX

Ấn phẩm “Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu Châu thế kỷ XX” của tác giả R.M Albérès, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, được nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, sách dày 687 trang, lõi sách đẹp như mới.  Ở cuốn sách này. tác giả đã thu thập những tài liệu có thể thể để viết về tính nhạy cảm của văn học châu Âu thế kỷ XX. Trọng tâm của nghiên cứu là năm nền văn nghệ phong phú...
0972 873 962