Sông Hồng

ĐỔ BỘ NORMANDIE

Ấn phẩm " Đổ bộ Normandie" của tác giả Thompson, sách do dịch giả Vĩnh Bối Nguyễn Hoàng Đoan phiên dịch, được nhà xuất bản Sông Hồng ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 120 trang. Ngược dòng lịch sử, ngày 06/06/1944, trời vừa hừng sáng, một đại hạm đội hùng hậu xuất hiện phía bờ biển Normandie. Trên hàng tầu chiến là hơn 130.000 binh sĩ,...
0972 873 962