STEPHEN HESS

STEPHEN HESS

STEPHEN HESS

Stephen H. Hess sinh ngày 20/04/1933 tại New York. Ông là một thành viên danh dự cao cấp trong chương trình Nghiên cứu Quản trị tại Viện Brookings. Ông nghiên cứu về truyền thông, tổng thống Hoa Kỳ, các thời đại chính trị và chính phủ Hoa Kỳ. Ông gia nhập Brookings lần đầu tiên vào năm 1972 và là giáo sư nghiên cứu xuất sắc về các vấn đề truyền thông và công chúng tại Đại học George Washington (2004–2009). Ông đã phục vụ cho Tổng thống Dwight D. Eisenhower và Richard Nixon  tại nhà Trắng và là cố vấn cho Tổng thống Gerald R. Ford và Jimmy Carter.

Hess đã đạt được bằng B.A. tại Đại học Johns Hopkins vào năm 1953. Dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower, Hess từng là Trợ lý đặc biệt trong Nhà Trắng từ ngày 20/02/1959 đến 01/1961. Với tư cách là Trợ lý đặc biệt, nhiệm vụ chính của Hess là soạn thảo các bài phát biểu cho Tổng thống và người phát ngôn khác của Chính quyền trong và ngoài Chính phủ.

Hess cũng đã từng là thành viên của Chính phủ tại đại học Harvard (1979–1982), với tư cách là Đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc (1976) và UNESCO (1974).

 

 • Các tác phẩm:
 • America’s Political Dynasties: From Adams to Clinton (1966)
 • The Presidential Campaign: The Leadership Selection Process After Watergate, an Essay (1974)
 • The Washington Reporters (1981)
 • The Ultimate Insiders: U.S. Senators in the National Media (1986)
 • The Government/Press Connection: Press Officers and Their Offices (1984)
 • Live from Capitol Hill! Studies of Congress and the Media (1991)
 • Presidents & the Presidency (1995)
 • International News & Foreign Correspondents (1996) 
 • News & Newsmaking: Essays (1996)
 • The Little Book of Campaign Etiquette: For Everyone with a Stake in Politicians and Journalists (1998)
 • Organizing the Presidency (2002)
 • The Media and the War on Terrorism (2003)
 • Through Their Eyes: Foreign Correspondents in the United States (2005)
 • What Do We Do Now?: A Workbook for the President-elect (2008)
 • Whatever Happened to the Washington Reporters, 1978-2012 (2012)
 • Authoritarian Landscapes: Popular Mobilization and the Institutional Sources of Resilience in Nondemocracies (2013)
 • The Professor and the President: Daniel Patrick Moynihan in the Nixon White House (2014)
 • Charting the Roots of Anti-Chinese Populism in Africa (2015)
 • Bit Player: My Life with Presidents and Ideas (2018)
 

NIXON - CHÂN DUNG CHÍNH TRỊ

Ấn phẩm “Nixon - Chân dung chính trị” của hai tác giả Earl Mazo và Stephen Hess, do dịch giả Nguyễn Văn Châu chuyển ngữ sang tiếng Việt được nhà xuất bản Việt Nam Khảo Dịch Xã ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách rất mới, bìa gốc không bị nhăn, rách, lõi sách rất đẹp.  Cuốn “Nixon- Chân dung chính trị” của Earl Mazo và Stephen Hess là cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp chính trị của tổng thống Nixon, từ thủa thiếu thời, khi còn là một cậu bé, đến thời đi...
0972 873 962