TÂM LÝ GIÁO DỤC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLGDLTHD
Tác giả: J.Jeif J.Delay
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 272
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tâm lý giáo dục" của tác giả J.Jeif J.Delay, sách do dịch giả Lê Thanh Hoang Dân và Trần Hữu Đức phiên dịch, được nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 272 trang, kích thước 20x14cm. 

Tâm lý học giáo dục là một nhánh của tâm lý học liên quan đến việc nghiên cứu khoa học của việc học tập của con người. Nghiên cứu về các quá trình học tập, từ cả quan điểm nhận thức và hành vi, cho phép các nhà nghiên cứu hiểu được sự khác biệt cá nhân trong trí thông minh, phát triển nhận thức, ảnh hưởng, động lực, khả năng tự điều chỉnh và tự khái niệm, cũng như vai trò của các yếu tố này trong việc học tập. Lĩnh vực tâm lý giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào các phương pháp định lượng, bao gồm kiểm tra và đo lường, để tăng cường các hoạt động giáo dục liên quan đến thiết kế giảng dạy, quản lý lớp học và đánh giá, nhằm phục vụ cho quá trình học tập trong các môi trường giáo dục khác nhau trong suốt thời gian sống.

Tâm lý giáo dục một phần có thể được hiểu thông qua mối quan hệ của nó với các ngành khác. Nó được liên hệ chủ yếu với tâm lý học, mang một mối quan hệ với ngành học đó tương tự như mối quan hệ giữa y học và sinh học. Nó cũng được liên hệ với khoa học thần kinh. Tâm lý giáo dục lần lượt có liên hệ với một loạt các chuyên ngành trong nghiên cứu giáo dục, bao gồm thiết kế hướng dẫn, công nghệ giáo dục, phát triển chương trình giảng dạy, học tập có tổ chức, giáo dục đặc biệt, quản lý lớp học và động lực học sinh. Tâm lý giáo dục vừa rút ra và đóng góp cho khoa học nhận thức và khoa học học tập. Trong các trường đại học, các khoa tâm lý giáo dục thường được đặt trong các khoa giáo dục, có thể là nguyên nhân của việc thiếu các tác phẩm đại diện cho nội dung tâm lý giáo dục trong sách giáo khoa giới thiệu tâm lý học.

0972 873 962