TÂM LÝ HỌC VỀ GIẢNG HUẤN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLHVHTGH
Tác giả: Harold W. Bernard
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 576
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tâm lý học về giảng huấn" của tác giả Harold W. Bernard, sách do Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam phiên dịch và ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 576 trang, ruột sách in rõ, mực không bị nhoè, sách không bị cong hay rách mép, lõi sách chắc chắn.

Dịch phẩm "Tâm lý học về học tập và giảng huấn" của H. W. Berbard, chủ tịch ủy ban

về giáo dục, thuộc nha giáo dục tiểu bang Oregon (Hoa Kỳ) đến tay quí vị giữa lúc ngành giáo dục của nước ta đang chuyển mình bước vào một giai đoạn cải tổ đầy hứa hẹn.

Diễn giải một kỹ thuật phân tâm tân tiến, đúc kết một kho tàng kinh nghiệm giảng huấn phong phú bằng những tài liệu tham khảo xác đang, có giá trị, tác giả đã không phụ lòng mong mỏi của giáo giới muốn tìm đọc một soản phẩm chuyên môn bổ ích. Ở đây, nếu cần giới thiệu thêm với quí vị thì chúng tôi xin thưa: Dịch phẩm "Tâm lý học về học tập và giảng huấn" là một trong những sách cũng loại, lần đầu tiên đã đi sâu vào tâm lý học áp dụng vào ngành sư phạm, giúp cho các nhà giáo ít nhiều kinh nghiệm thiết thực trong nghề nghiệp. Đó cũng là ý nghĩa của việc phiên dịch và ấn hành sách này.

Với quan niệm cải tiến chương trình dịch thuật sách giáo khoa cho phù hợp với nhu cầu hiện tại, chúng tôi ân cần giới thiệu dịch phẩm này cùng quí vị. Chúng tôi ước mong quí vị thể tất cho những gì khiế suất.

(Trích lời tựa)

0972 873 962