TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNTDBK1955
Tác giả: Bửu Kế
Nhà xuất bản: Nam Cường
Số trang: 630

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do tác giả Bửu Kế biên soạn, sách do nhà xuất bản Nam Cường ấn hành lần thứ nhất năm 1955. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, được nhà xuất bản đóng bìa xưa, sách dày 603 trang, ruột sách đẹp.

Biên soạn cuốn Từ Điển Từ Ngữ Tầm Nguyên này, tác giả tự ví mình như một ngư ông, lúc thả lưới xuống, mong kéo lên tất cả cá trong hồ Văn học cổ.
Trong cuốn từ điển này, tác giả không đả động đến những tác phẩm hiện đại, chịu ảnh hưởng của nền Tây học, mà chỉ kê cứu những tác phẩm đã ra đời từ hồi còn Hán học mà thôi.
Từ Điển Từ Ngữ Tầm Nguyên nghĩa là mỗi chữ, mỗi điển tích, tác giả đều tìm đến tận gốc, lấy thi văn cổ mà dẫn chứng để độc giả hiểu một cách tường tận và thấu đáo hơn. Cuốn sách gồm ba phần. Trừ phần thứ nhất là phần chính, còn có Phần thứ hai để giúp bạn đọc tiện việc tra cứu. Phần thứ ba là phần phụ lục dành cho tiểu sử các tác giả và tên các tác phẩm mà tác giả đã dùng để làm văn liệu cho quyển từ điển này.

0972 873 962