Nam Cường

TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn phẩm "Tầm nguyên từ điển" do tác giả Bửu Kế biên soạn, sách do nhà xuất bản Nam Cường ấn hành lần thứ nhất năm 1955. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, được nhà xuất bản đóng bìa xưa, sách dày 603 trang, ruột sách đẹp. Biên soạn cuốn Từ Điển Từ Ngữ Tầm Nguyên này, tác giả tự ví mình như một ngư ông, lúc thả lưới xuống, mong kéo lên tất cả cá trong hồ Văn học cổ. Trong cuốn từ điển này, tác giả không đả động đến những tác...

THI TÙ TÙNG THOẠI

Ấn phẩm "Thi tù tùng thoại' của tác giả Huỳnh Thúc Kháng, sách do nhà xuất bản Nam Cường ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 274 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Thi tù tùng thoại (nguyên ông viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo, khi được trả tự do sách bị tịch thu và đốt, sau về Huế, ông chép lại theo trí nhớ và dịch ra tiếng Việt), trong đó, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều tài liệu liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến...
0972 873 962