THI TÙ TÙNG THOẠI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TTTTHTK
Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng
Nhà xuất bản: Nam Cường
Năm xuất bản: 1951
Số trang: 274
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thi tù tùng thoại' của tác giả Huỳnh Thúc Kháng, sách do nhà xuất bản Nam Cường ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 274 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.

Thi tù tùng thoại (nguyên ông viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo, khi được trả tự do sách bị tịch thu và đốt, sau về Huế, ông chép lại theo trí nhớ và dịch ra tiếng Việt), trong đó, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều tài liệu liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến các phong trào yêu nước, cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX. Đồng thời cũng thấy được tư tưởng, tình cảm của các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam; nhất là phong trào Đông du, Duy tân. Trong đó, tác giả thu thập những bài thơ làm trong tù hay có liên quan đến thế giới tù (cả Việt lẫn Hán). Nếu là Hán văn thì dịch ra Việt văn cùng ghi những tình cảm và nhận xét của mình.

0972 873 962