Danh mục Huỳnh Thúc Kháng

BỨC THƯ BÍ MẬT

Ấn phẩm "Bức Thư Bí Mật" của tác giả Huỳnh Thúc Kháng, sách do nhà xuất bản Anh Minh ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa và gáy, ruột đẹp. Sách dày 88 trang, lõi sách chắc chắn. Bức thư bí mật là một di cảo của Huỳnh Thúc Kháng, nguyên bằng Hán văn (Anh Minh đã dịch và xuất bản tại Huế năm 1957). Đây là bức thư của cụ Huỳnh Thúc Kháng trả lời cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để năm 1943 (Lịch trình cách mạng Việt Nam trong thời kỳ thuộc Pháp). Bức thư là...

HUỲNH THÚC KHÁNG - CON NGƯỜI VÀ THƠ VĂN

Ấn phẩm "Huỳnh Thúc Kháng" do tác giả Nguyễn Quang Thắng biên soạn, sách được nhà nhà xuất bản Phủ quốc vụ Khánh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 390 trang. ​Huỳnh Thúc Kháng là nhà chính trị- nhà chí sĩ, là nhà thơ, nhà học giả, nhà văn hóa chuẩn mực, nhà báo chân chính. Lịch sử còn ghi tên ông với tư cách là một nhà viết sử, không chỉ là “sử gia của phong trào Duy Tân”...

THI TÙ TÙNG THOẠI

Ấn phẩm "Thi tù tùng thoại' của tác giả Huỳnh Thúc Kháng, sách do nhà xuất bản Nam Cường ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 274 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Thi tù tùng thoại (nguyên ông viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo, khi được trả tự do sách bị tịch thu và đốt, sau về Huế, ông chép lại theo trí nhớ và dịch ra tiếng Việt), trong đó, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều tài liệu liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến...
0972 873 962