TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN - ẤN BẢN KHAI TRÍ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNTDBKKT
Tác giả: Bửu Kế
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 629
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Tầm nguyên từ điển” được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1968. Ấn bản đang được lưu giữ có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, sách dày 629 trang, số trang đầy đủ, ruột sách đẹp, lõi sách rất đẹp. 

Về cuốn “Tầm Nguyên từ điển”, mỗi chữ mỗi điển tích, tác giả đều tìm đến tận nguồn gốc, lấy thi văn cổ mà dẫn chứng để độc giả hiểu một cách tường tận, thấu đáo. 

Phần thứ Nhất là phần chính, phần thứ hai để giúp bạn đọc tiện việc tra cứu. 

Ví dụ, trong Kim Vân Kiều có câu: 

“Có quyền nào phải một đường chấp kinh” 

Hai chữ “chấp kinh” sở sĩ không phải phần thứ nhất vì tác giả đã giải thích rõ chữ “kinh quyền” (Dở hay sẽ liệu kinh quyền giúp nhau). Tuy vậy, tác giả cũng thấy rằng cần đem chữ chấp kinh vào phần thứ hai để bạn đọc lúc đọc sách không gặp chữ kinh quyền mà chỉ gặp chữ chấp kinh. 

Một ví dự thứ hai: Độc giả muốn tra chữ “Đào Tiềm”, nhưng nếu không có ở phần thứ nhất thì tìm phần thứ hai vì phần thứ nhất đã có chữ “Nguyên Lượng” là tự của Đào Tiềm rồi. 

Ở phần thứ ba là phần phụ lục dành cho tiểu sử các tác giả và tên các tác phẩm mà tác giả đã đúng để làm văn liệu cho quyển từ điển. 

Ngoài ra, có những chữ Hán mà mỗi người có thể đọc khác nhau thì tác giả đã làm ra một bản thống kê riêng gồm hơn 70 chữ

0972 873 962