Thăng Long

LUẬN ĐỀ LUÂN LÝ

Ấn phẩm "Luận đề Luân Lý" do ông Chu Đăng Sơn biên soạn, sách được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 152 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác thơ, văn theo...

LUẬN ĐỀ VỀ ĐOẠN TUYỆT, NỮA CHỪNG XUÂN, MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Ấn phẩm "Luận đề về Đoạn tuyệt, Nửa chừng xuân, Mười điều tâm niêm " của tác giả Chu Đăng Sơn được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, dày 116 trang, lõi sách rất đẹp.  Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự...

LUẬN ĐỀ VỀ PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH

Ấn phẩm "Luận đề về Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh" của tác giả Chu Đăng Sơn được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1959. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, sách dày 134 trang, đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp.  Theo chủ trương, một chương trình có thể có nhiều sách giáo khoa, chỉ cần theo chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục. Các soạn giả sách giáo khoa được tự do chọn bài, trích dẫn từ các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng hoặc tự sáng tác...

LUẬN ĐỀ VỀ TÔN THỌ TƯỜNG VÀ PHAN VĂN TRỊ

Ấn phẩm "Luận đề về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị" do tác giả Phạm Vinh biên soạn, sách được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 60 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử văn học Việt Nam đó là cuộc bút chiến, xướng họa thơ giữa hai nhà Nho “yêu nước” Phan văn Trị và Tôn Thọ Tường trong thời điểm đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược. Cuộc bút chiến...

LUẬN ĐỀ VỀ TỰ TÌNH KHÚC CỦA CAO BÁ NHẠ

Ấn phẩm “Luận đề về tự tình khúc của Cao Bá Nhạ” của tác giả Khai Minh và Duy Diễn, được nhà xuất bản Thăng Long tái bản lần ba năm 1957, Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, bìa gốc, sách dày 90 trang, lõi sách khá đẹp.  Cao Bá Nhạ vào thời Tự Đức, cuối thế kỷ XIX, nguyên quán ở làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Kinh Bắc.  Dòng họ ông vốn là dòng cự tộc, xuất thân khoa bảng. Qua các đời vua chúa, đều có ra làm quan, và nổi tiếng là văn...
0972 873 962