Thăng Long

LUẬN ĐỀ VỀ TÔN THỌ TƯỜNG VÀ PHAN VĂN TRỊ

Ấn phẩm "Luận đề về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị" do tác giả Phạm Vinh biên soạn, sách được nhà xuất bản Thăng Long ấn hành năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 60 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử văn học Việt Nam đó là cuộc bút chiến, xướng họa thơ giữa hai nhà Nho “yêu nước” Phan văn Trị và Tôn Thọ Tường trong thời điểm đất nước đang bị thực dân Pháp xâm lược. Cuộc bút chiến...
0972 873 962