THẾ PHONG - NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TPNVTPCD1970
Tác giả: Thế Phong
Nhà xuất bản: Đại Nam Văn Hiến
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 191

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “ Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành lần thứ hai năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. 

“Thế Phong. Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế Phong. Khi viết cuốn sách này, không đã tự xác định mình là nhà văn hay thi sĩ. Và theo như ông, ông là nhà văn thì đúng hơn, như trong căn cước và trong năm theo đuổi và sống chết với nghề. 

Nhà văn, tác phẩm và cuộc đời riêng tư, ba cái ấy phải liên hệ mật thiết với nhau. Theo ông, ông không thể sống bỉ ổi mà tự dối rằng lời văn mình cao thượng. Chỉ khi nào một nhà văn dám thừa nhận cái xấu và tốt, đi trên dư luận thông thường của xã hội ấy, thêm vào sự chân thực làm đầu thì hãy mong tới việc dòng chữ mình viết ra, làm độc giả đầu tiên say mê với chính độc- giả-tác-giả, thì mới có thể nói đến văn chương của mình phục vụ cho ai và độ thời gian sẽ được lâu dài ra sao? 

0972 873 962