Đại Nam Văn Hiến

THẾ PHONG NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Ấn phẩm “Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” là bản in lần thứ hai tại nhà in riêng của Đại Nam Văn Hiến năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, lõi sách đẹp.  "Thế Phong Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế Phong. Khi viết cuốn sách này, không đã tự xác định mình là nhà văn hay thi sĩ. Và theo như ông, ông là nhà văn thì đúng hơn, như trong căn cước và trong năm theo đuổi và sống chết với nghề.  Nhà văn, tác phẩm...

LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - TỔNG LUẬN 60 NĂM VĂN NGHỆ VIỆT NAM

Ấn phẩm “Lược sử văn nghệ Việt Nam tổng luận 60 năm văn nghệ Việt Nam” của tác giả Thế Phong được nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 100 trang, chữ in rõ và đầy đủ trang. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. Ở tập tổng luận này, Thế Phong không tổng kết văn nghệ một cách thuần tuý hay thuần triết mà lại nhận thức song hành với hoàn cảnh xã...

NIETZSCHE

Ấn phẩm "Niestche" của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 144 trang, kích thước 20x14cm.  Nietzsche là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học. Các tác phẩm của Nietzsche nổi bật với phong cách viết của ông, thường...

THẾ PHONG - NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Ấn phẩm “ Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành lần thứ hai năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  “Thế Phong. Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế Phong. Khi viết cuốn sách này, không đã tự xác định mình là nhà văn hay thi sĩ. Và theo như ông, ông...
0972 873 962