Đại Nam Văn Hiến

THẾ PHONG NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Ấn phẩm “Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” là bản in lần thứ hai tại nhà in riêng của Đại Nam Văn Hiến năm 1966. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, lõi sách đẹp. "Thế Phong Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế Phong. Khi viết cuốn sách này, không đã tự xác định mình là nhà văn hay thi sĩ. Và theo như ông,...

LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - TỔNG LUẬN 60 NĂM VĂN NGHỆ VIỆT NAM

Ấn phẩm “Lược sử văn nghệ Việt Nam tổng luận 60 năm văn nghệ Việt Nam ” của tác giả Thế Phong được nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày...

NIETZSCHE

Ấn phẩm "Niestche" của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 144 trang, kích thước 20x14cm. Nietzsche là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời,...

THẾ PHONG - NHÀ VĂN TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

Ấn phẩm “ Thế Phong Nhà văn - Tác phẩm - Cuộc đời” của tác giả Thế Phong, sách do nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ấn hành lần thứ hai năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 191 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. “Thế Phong. Nhà Văn- Tác phẩm- Cuộc đời” là cuốn tự truyện của của nhà văn Thế...
0972 873 962