THI VĂN QUỐC CẤM THỜI PHÁP THUỘC

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TVVNTKHTB
Tác giả: Thái Bạch
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1968
Số trang: 534
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm Thi Văn Quốc Cấm Thời Pháp Thuộc của tác giả Thái Bạch, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang được lưu trữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 534 trang, đầy đủ trang, lõi sách đẹp.

Từ ngày dân tộc ta thu hồi chủ quyền và lãnh thổ đến nay, tôi vẫn ước mong có một tập sách ghi lại những thi văn bị cấm trong thời thuộc Pháp qua, vì đó là những di-sản tinh thần vô cùng quý giá của tiền nhân để lại. Những thi văn ấy phải nói là những bài có tác dụng hun đúc rất mạnh ý chí quật khởi của dân tộc, và đó cũng chính là những tư liệu xương máu mà những người dân Việt-Nam sống thác vì Tổ quốc Việt-Nam không thề bỏ qua được.
Giữa lúc tôi đang băn khoăn vì câu chuyện trên đây thì quyển « THI VĂN QUỐC CẤM — THỜI PHÁP THUỘC » của bạn Thái-Bạch đưa lại cho tôi được cái hân hạnh được xem trước, và xin thêm ý kiến. Như trút được gánh nặng trong lòng, tôi lật từng trang xem, xem tới đâu như thấy thêm bốc dậy tinh thần dân tộc đến đó, và rất lấy làm mừng cho quốc dân trong lúc chống văn-hoá nô dịch » tập sách này là một sử liệu quý giá. Tập này tuy chưa đầy đủ, nhưng phải nhận đây là một bước đi trước và là cả một công trình của một người biên soạn và sưu tầm.

0972 873 962