THIỀN CỦA VẠN HẠNH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TCVHNDT
Nhà xuất bản: Kinh thi
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 218
GIÁ BÁN: 900.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thiền của Vạn Hạnh” của tác giả Nguyễn Đăng Thục, tranh bìa: hình nữ thần hộ pháp DPAL- LDAN LHA- MO theo tranh cổ trên các than- ka của Tây Tạng; sách do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách dày 318 trang, lõi sách đẹp, bìa sách có một vết rách nhỏ, phía sau sách vài trang bị ố vàng do nước những chữ vẫn đọc rõ, nội dung sách còn nguyên vẹn.

Cuốn “Thiền của Vạn Hạnh” của Nguyễn Đăng Thục gồm có 04 phần:

  •  Phần 1: Bối cảnh văn hoá Giao Châu thời chuyển tiếp từ Đô hộ phủ đến Đại Cồ Việt.
  • Phần 2: Xã hội, kinh tế, chính trị Giao Châu cuối thời nhà Đường. 
  • Phần 3: Tư tưởng thiền dân tộc của Vạn Hạnh
  • Phần 4:  Vạn Hạnh thời quốc học.

Ngoài ra, cuốn sách này còn được bổ sung thêm phần phụ lục là “Quảng Bách luận của Bồ Tát Thánh Thiên. 

“Thiền sư Vạn Hạnh là người Cổ Pháp, làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức, ở chùa Lục Tổ. Sư vốn họ Nguyễn, đời đời trong nhà thờ Phật...Năm 21 tuổi thì xuất gia, cùng Định Huệ thờ Thiền Ông làm thầy ở chùa Lục Tổ. Ngoài giờ phục vụ, Sư học hỏi không biết mệt. Sau khi Thiền Ông quy tịch rồi, Sư chuyên luyện tập khoa Tổng Trì Tam Muội lấy làm nhiệm vụ chuyên của mình, thường nói ra lời thành phù sấm tiên tri ở thời bấy giờ cho thiên hạ.”

0972 873 962