Kinh Thi

THIỀN ĐẠO TU TẬP

Ấn phẩm “Thiền đạo tu tập” của tác giả Chang Chen Chi (Trương Trừng Cơ), do dịch giả Như Hạnh phiên dịch, sách được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách có áo ngoài, bìa, gáy nguyên vẹn, sách dày 442 trang, ruột sách đủ trang có tình trạng đẹp, lõi sách chắc chắn. “Thiền đạo tu tập” không chỉ là một cuốn sách dạy một vài...

ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ

Ấn phẩm "Âm thanh và cuồng nộ" nguyên tác là "The Sound and the Fury " của tác giả William Faulkner , sách được dịch giả Tâm Nguyễn chuyển ngữ Việt văn, do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 455 trang . Cuốn tiểu thuyết thứ tư...

BIA MỘ ĐEN

Ấn phẩm "Bia mộ đen" của tác giả Erich Maria Remarque được dịch giả Tâm Nguyễn chuyển ngữ sang Việt văn. Sách do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách là bản đặc biệt giấy trắng, dày, có tình trạng rất đẹp, sách được đóng bìa xưa, ruột rất đẹp, lõi sách chắc chắn. Chơi vơi giữa dòng xoáy cuộc đời khi mà những điều khủng khiếp của chiến tranh vẫn còn ám...

DỤC TÍNH VÀ VĂN MINH

Ấn phẩm "Dục tính và văn minh" của tác giả Herbert Marcuse, sách do dịch giả Hoàng Thiên Nguyễn phiên dịch, được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, chữ rõ không nhòe. Sách dày 420 trang. Hình trên trang bài do họa sĩ Hồ Thành Đức trình bày, sách in tại Trung Việt tại 170B Chi Lăng Phú Nhuận. Cái đề tài của Sigmund Freud bảo...

KHÁCH ĐA TÌNH

Ấn phẩm "Khách đa tình" có nguyên tác là " Far From Madding Crowd " của tác giả Thomas Hardy, sách do dịch giả Nguyễn Quỳnh chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Dày 768 trang, sách có áo ngoài, lõi sách chắc chắn. Một trong những thiên...

THÁNH THƯ

Ấn phẩm “Thánh Thư” của tác giả Kahlil Gibran được dịch giả Nguyễn Yến Anh dịch ra Việt ngữ, bìa do họa sĩ Hồ Thành Đức trình bày, sách được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1972 . Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách gồm áo ngoài, bìa và gáy nguyên vẹn, áo ngoài còn như mới, màu đẹp, lõi sách rất đẹp. Tác phẩm của...

THIỀN VÀ TÂM PHÂN HỌC 

Ấn phẩm "Thiền và tâm phân học" của tác giả D.T Suzuki, do dịch giả Như Hạnh phiên dịch, sách do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, nguyên bìa, gáy, ruột không mất trang, chữ rõ không nhòe. Sách đóng bìa xưa, còn bìa gốc, có tổng cộng 320 trang, lõi sách chắc chắn. Sách này là kết quả của một cuộc hội thảo về Thiền và...

THỰC NGHIỆM TÂM LINH

Ấn phẩm "Thực nghiệm tâm linh" của tác giả Rabindranath Tagore , sách do dịch giả Như Hạnh chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 228 trang, có áo bên ngoài. Đông Tây đề huề là một trong những đề tài chính yếu của các văn phẩm của ông. Tagore lên án...
0972 873 962