THIỀN LUẬN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLDTSTTTS
Tác giả: Daisetz T. Suzuki
Nhà xuất bản: An Tiêm
Năm xuất bản: 1971
Số trang: Trọn bộ 3 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thiền luận" của tác giả Daisetz T. Suzuki, sách do dịch giả Trúc Thiên và Tuệ Sỹ phiên dịch, nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên áo, bìa và gáy, ruột sách đẹp. Sách trọn bộ 3 cuốn: Cuốn 1 dày 650 trang do dịch giả Tuệ Sỹ dịch ấn hành 1973, cuốn 2 dày 588 trang do dịch giả Tuệ Sỹ dịch ấn hành năm 1971, cuốn 3 dày 666 trang do dịch giả Trúc Thiên dịch ấn hành năm 1971. Lõi sách chắc chắn.

Thiền, cốt yếu nhất, là nghệ thuật kiến chiếu vào thể tánh của chúng ta; nó chỉ con đường từ triền phược đến giải thoát, đưa ta đến uyên nguyên của cuộc sống uống ngụm nước đầu nguồn, Thiền cởi bỏ tất cả những gì ràng buộc chúng ta, những sanh linh hữu hạn, luôn luôn quằn dưới ách khổ lụy trong thế gian này. Ta có thể nói Thiền khai phóng tất cả năng lực nội tại và tự nhiên tích tập trong mỗi người chúng ta, nguồn năng lực ấy, trong hoàn cảnh thường, bị co rút lại, và vặn tréo đi, đến không vùng thoát đâu được.
Thật vậy, thân thể ta có thể ví như một cục “pin” điện, trong ấy tiềm phục một năng lực huyền bí. Khi nguồn nội lực ấy không được vận dụng đúng cách thì, hoặc bị mốc meo mà mai một, hoặc nghịch biến mà phát loạn. Nên, đó là chủ đích của Thiền, nhằm cứu ta hoặc khỏi khùng điên, hoặc khỏi tàn phế. Tôi muốn nói tự do là vậy, mở thông tất cả nguồn kích động đầy sáng tạo và từ hòa ấp ủ trong con tim chúng ta. Ta thường quáng mắt không biết mình đang làm chủ cả một kho tàng vô tận gồm đủ năng khiếu cần để sống vui, và thương yêu lẫn nhau. Mọi cuộc tranh đấu diễn ra quanh ta toàn bắt nguồn từ sự vô minh ấy, nên Thiền muốn ta mở bừng con mắt thứ ba - huệ nhãn – theo thuật ngữ Phật giáo, trên cảnh giới ấy ta chưa bao giờ mơ tưởng đến, bị khuất lấp bởi vô minh. Hễ vẹt mây vô minh thì càn khôn toàn hiển, và đó là lúc nhãn quang ta, lần đầu tiên, phóng chiếu tận thể tánh của chúng ta. Bấy giờ, ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống, ta biết rằng đó không phải là một nỗ lực mù quáng, mà cũng không phải là trường thao diễn những bạo lực vô tri; nhưng dầu không thấu triệt được ý nghĩa tối hậu của kiếp người, vẫn có cái gì trong đó khiến ta vui không cùng để mà sống, và qua mọi cuộc thăng trầm ta vẫn thảnh thơi mà an thân lập mệnh, không thắc mắc, không hoài nghi, không bi quan yếm thế.

"Daisetz T. Suzuki là nhà tư tưởng lớn phương Đông trong thời cận đại, có ảnh hưởng lớn không chỉ trong giới học thuật phương Tây mà cả trong những lĩnh vực văn học, nghệ thuật và triết học. Những người tán dương ông đã nhiều mà những người công kích ông không phải không có"

0972 873 962