THIỀN SƯ VÔ MÔN

THIỀN SƯ VÔ MÔN

THIỀN SƯ VÔ MÔN

Thiền sư Vô Môn, pháp danh Huệ Khai (1183-1260) là một vị Thiền sư Trung Quốc thuộc hệ phái Dương Kỳ, dòng Lâm Tế, nối tiếp Thiền sư Nguyệt Lâm Sư Quán. Sư là vị Thiền sư nổi danh nhất thời bấy giờ, đến giờ vẫn còn được nhắc đến qua tập công án Vô môn quan.

Sư họ Lương, người Tiền Đường, Hàng Châu (Chiết Giang), xuất gia từ thuở nhỏ. Sư ban đầu tham vấn các nơi, sau đến Thiền sư Nguyệt Lâm Sư Quán ở chùa Vạn Thọ, Giang Tô. Những năm sau khi được Nguyệt Lâm ấn khả, sư chu du nhiều nơi và nhân đây thu thập tài liệu để soạn tập công án “Vô môn quan”. Năm 1229, tập này được in lần đầu và ở tuổi 46 tuổi, sư đang ở tuyệt đỉnh của cuộc đời hoằng hoá của mình.

Năm 1246 - theo lệnh của vua Tống Lý Tông - sư sáng lập chùa Hộ Quốc Nhân Vương. Những năm cuối đời, sư lui về một ngôi chùa nhỏ ở Tây Hồ. Một cơn hạn lớn là nguyên do mà vua Lý Tông mời sư trở về triều đình làm lễ cầu mưa. Ngay lúc sư thuyết pháp thì trời mưa như trút và vì vậy sư được vua ban hiệu Phật Nhãn Thiền sư và tặng cho cà sa vàng (kim lan y).

 

  • Các tác phẩm:
  • Vô Môn Quan (1229)

VÔ MÔN QUAN

Ấn phẩm “Vô Môn Quan” của Thiền sư Vô Môn, bản Việt ngữ của dịch giả Trần Tuấn Mẫn, sách do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách rất đẹp. Thiền sư Vô Môn, pháp danh Huệ Khai, sinh năm 1183, vào khoảng cuối đời Tống. Ngài đến tham học Thiền sư Nguyệt Lâm tại chùa Vạn Thọ. Nguyệt Lâm là môn sinh đời thứ 8 của Dương Kỳ, thuộc dòng Lâm Tế. Ngài được Nguyệt Lâm cho tham chữ...
0972 873 962