THỞ DÀI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDTHTM1964
Tác giả: Tuý Hồng
Nhà xuất bản: Thời Mới
Năm xuất bản: 1964
Số trang: 170

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thởi dài" là truyện dài của nữ văn sĩ Tuý Hồng, sách do nhà xuất bản Thời Mới ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mua Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, Sách dày 170 trang, lõi sách chắc chắn.

Trong bài viết mang tựa đề “Võ Phiến”, Túy Hồng viết: “Đó là cái nghiệp của ít nhiều nhà văn và nhà thơ nữ miền Hương-Ngự, những kẻ tháo gỡ vòng dây trói Khổng Mạnh Huế để vào Nam hòa nhập với tự do Sàigòn. Những người viết nữ thường sa vào tay những kẻ đã có vợ và nhiều con. Nếu tôi là một ông thầy tướng số mù, (thầy bói thì phải mù, chứ thầy bói mà hai mắt mở thao láo thì nói ai nghe), tôi sẽ tiên đoán vận mệnh của các nhà văn nữ: văn chương thì rạng rỡ, nhưng tình duyên thì trắc trở. Những nhà văn nữ thường thích sinh sống ở Sàigòn hơn ở Huế, Vĩnh Long, Phan Rang. Sài gòn thông cảm tâm sự của họ hơn Huế, và những nơi khác. Sài gòn có đủ đàn ông để họ lãng mạn và làm bạn”.

0972 873 962