THƠ NHẠC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNCT
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Bội Ngọc
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 151

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thơ nhạc” của 12 tác giả nổi tiếng là một sự kết hợp nhẹ nhàng giữa Thơ - Nhạc _ Họa. Được in trên giấy quý Hoàng Lan do Nhà xuất bản Bội Ngọc ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, gồm 151 trang, bìa sách do họa sĩ Lê Minh Đức trình bày, Phụ bản của Tạ Tỵ, Nguyên Khai, Nguyễn Trung. Kẻ nhạc Phạm Minh Cảnh. Ấn phẩm có lời bạt của Du Tử Lê và lời tựa của Nguyễn Đình Toàn. Ấn phẩm được chuyển Anh ngữ bởi Nguyễn Ngọc Bích và Pháp Ngữ bởi Hi Di Bùi Xuân Uyên. Ấn phẩm có kèm theo chân dung, thủ bút và chữ ký của tác giả cùng các nhạc sĩ.

Tuyển tập "Thơ rung sóng nhạc" gồm mười hai bài thơ của Cao Tiêu trong thì tập Đăng Trình được soạn thành mười bốn Ca khúc bởi mười lăm Nhạc sĩ : Anh Việt Thu, Dương Thiệu Tước, Hoàng Khai Nhan, Hoàng Quốc Bảo, Hồ Đăng Tín, Minh Nhựt, Nhật Bằng, Phạm Duy, Hoài Bắc Phạm Đình Chương, Phan Thế, Thục Vũ, Từ Công Phụng, Viết Chung Vũ Đức Nghiêm, Vũ Văn Tuynh.

Khởi xướng với ý "mùa thương hợp tấu" bằng nhạc "Đăng Trình giao duyên khúc" của Phạm Duy và kết ý xanh ngát đường trăng với bài hợp xướng "Hoa Trăng" của Vũ Văn Tuynh, trong cảm niệm gợi từ hai câu thơ ở bài đầu tập Đăng Trình:

Mùa thương hợp tấu thơ rung nhạc

Xanh ngát đường trăng bóng thệ nguyền

0972 873 962