Danh mục Phạm Duy

NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH

Ấn phẩm "Ngày đó chúng mình" của nhạc sĩ Phạm Duy, do Minh Phát phát hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp.

ĐẶC KHẢO VỀ DÂN NHẠC VIỆT NAM

Ấn phẩm “Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Duy do nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, giấy trắng, mịn và lõi sách rất đẹp. Nhạc sĩ Phạm Duy sinh ra tại Hà Nội năm 1921, trong một gia đình rất chuộng văn chương, nghệ thuật...Sau những năm theo học tại các trường Kỹ...

DÂN CA FOLK SONG

Ấn phẩm "Dân ca folk song - tuyển tập dân ca Việt Nam và thế giới" của tác giả Phạm Duy, sách do tác giả ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 91 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Phạm Duy tên thật Phạm Duy Cẩn là nhạc sĩ , nhạc công , ca...
0972 873 962