THƠ VIỆT HIỆN ĐẠI 1900 - 1960

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TVNHDUT
Tác giả: Uyên Thao 
Nhà xuất bản: Hồng Lĩnh
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 527
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thơ Việt hiện đại 1900 - 1960” của tác giả Uyên Thao, sách được nhà xuất bản Hồng Lĩnh ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, ruột dày 527 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách rất đẹp, vài tờ lót bị dán nhưng không ảnh hưởng đến nội dung.

Với nhiều người, THƠ là một cái gì có thể hiện diện hoặc trái lại mà cuộc sống vẫn không thay đổi. Đó là một nhận định, nhưng thực tế có thể cho một ý nghĩ khác: THƠ phải có mặt và đã có mặt. Vì khi nói về THƠ - dù để phủ nhận sự có mặt của nó - người ta đều ngầm  nhận một sự chiếm lĩnh nào đó của THƠ rồi.

0972 873 962