Thọ Xuân

CỔ HỌC TINH HOA

Bộ sách “Cổ học tinh hoa” do hai tác giả Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn được nhà xuất bản Thọ Xuân ấn hành năm 1962. Ấn phẩm là bản in lần thứ hai. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  "Có mới, nới cũ" thường tình vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến, tất Cựu học phải lùi và có khi sợ rồi mai một đi mất. Nhưng, Tân học mà hay, tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy...

CỔ HỌC TINH HOA

Bộ sách “Cổ học tinh hoa” do hai tác giả Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn được Thọ Xuân ấn hành năm 1970. Ấn phẩm là bản in lần thứ hai. Bộ sách đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi chắc chắn. "Có mới, nới cũ" thường tình vẫn thế. Tân học mỗi ngày một tiến, tất Cựu học phải lùi và có khi sợ rồi mai một đi mất. Nhưng, Tân học mà hay, tất là Tân học có một nền tảng vững chắc. Nền tảng ấy tức là tinh hoa...
0972 873 962