THỜI LỊNH BỊNH HỌC

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLBHKT
Tác giả: Thời Dật Nhơn
Dịch giả: Nguyễn Đồng Di
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 334

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thời lịnh bịnh học" của tác giả Thời Dật Nhơn, sách do dịch giả Nguyễn Đồng Di phiên dịch, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần đầu tiên năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 334 trang, sách đầy đủ trang, lõi sách đẹp.

Cho đến nay, người ta vẫn thường cho rằng Phương Đông chỉ có Đạo Hoc, Triết Học, Văn Hóa mà không có khoa học, thực sự không phải như vậy. Phương đông có một khoa học rất phong phú. Nhưng khoa học đó đã theo thời gian mà thất truyền dần cho đến hầu như không còn gì nữa. Chỉ bởi một lẽ giản dị, là: người Phương Đông tôn trọng đạo lý ở trên hết và nếu bậc tôn sự mà không tìm thấy được trong đám con cháu hay hậu sinh những người có tinh thần đạo đức xứng đáng. Thì tuyệt nhiên không bao giờ truyền đạt lạ cho những bí quyết. Không phải cổ nhân ta đã chủ trương ngu dân, nhưng mà chủ trương "Khoa học phải có lương tri".

Thế kỷ 20 đang chứng minh rằng quan niệm của người xưa bên Phương Đông là đúng. Chúng ta và nhân loại đang là nạn nhân của khoa học phương tây. Một thứ khoa học được phổ biến thiếu thận trọng đến tầm sử dụng của những kẻ thiếu lương tri khiến cho tất cả đều phải điêu linh trong thực trạng Việt Nam và trong viễn tượng thế giới của một cuộc tương tàn khủng khiếp giữa loài người với loài người.

(Trích lời nói đầu)

0972 873 962