THÔNG DỤNG THÀNH NGỮ CỐ SỰ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TDTNCSVA
Tác giả: Vương An 
Dịch giả: Nguyễn Quốc Hùng
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 308
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thông dụng thành ngữ cố sự” của tác giả Vương An, bản Việt ngữ của dịch giả Nguyễn Quốc Hùng, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đầy đủ bìa gáy, dày 308 trang, lõi sách rất đẹp. 

Thành ngữ là hình ảnh rút gọn của những mẩu sự tích lịch sử, là kết tinh quý báu của văn hoá dân tộc, là sự tích luỹ của kinh nghiệm trong đời sống, là trí khôn phong phú của tiền nhân. 

Sự việc dù lớn nhỏ, mới đầu cũng phải dùng ngôn ngữ hoặc văn tự để diễn đạt, những sự diễn đạt thường dài dòng, và khó nói hết được cái ý, do đó những thành ngữ ngắn gọn  sẽ là phương tiện diễn đạt tốt nhất. Chỉ với ba bốn tiếng ngắn gọn súc tích, thành ngữ giúp chúng ta nói hết ngay được điều muốn nói. Đó là lý do giải thích tại sao thành ngữ lại được dùng nhiều trong ngôn ngữ văn tự hàng ngày. 

Tuy nhiên, dùng từ ngữ thì phải biết rõ ý nghĩa của thành ngữ, mà muốn biết rõ ý nghĩa của thành ngữ thì phải biết sự tích điển cố, đã dẫn tới thành ngữ. Cuốn sách này được viết ra chính nhờ mục đích ấy. Hy vọng độc giả hiểu rõ sự tích, điển cố, để hiểu rõ ý nghĩa của thành ngữ và sử dụng thành ngữ chính xác hơn trong việc diễn đạt tư tưởng và tình cảm của mình. Một người giỏi sử dụng thành ngữ sẽ thấy kho tàng thành ngữ cực kỳ phong phú, lấy đi chẳng bao giờ vơi, dùng mãi chẳng bao giờ hết. 

0972 873 962