TÌM HIỂU NHÂN TÍNH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: THNTVDL
Tác giả: Alfred Adler
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Nhà xuất bản: Hoàng Đông Phương
Số trang: 380

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tìm hiểu nhân tính" của tác giả Alfred Adler, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu biên soạn và được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 380 trang, chữ in rõ, mực không bị nhoè, lõi sách chắc chắn.

Tìm hiểu về nhân tính là cuốn sách hợp với trình độ hiểu biết của đại chúng hơn một vài cuốn sách chuyên môn khác của Adler. Đây là cuốn sách giản lược nghiên cứu tình tình học, người ta sẽ tìm thấy những chủ đề chính của tâm lý học Adler.

Biết mình và hiểu mình là điều kiện tối yếu của hạnh phúc. Một người trung bình ngày nay có thể tìm đến hạnh phúc theo một con đường mà chỉ mới cách đây 50 năm không ai đạt được. Điều cần là phải có ý muốn thành thực xét mình xét người thật khách quan, chúng ta sẽ đạt được sự khách quan ấy bằng cách quan sát sự việc xảy ra hằng ngày và áp dụng những nguyên tắc tìm ra nhờ công việc khảo cứu của những người đã đem kiến thức nghề nghiệp ra tìm hiểu bản chất con người.

0972 873 962