Hoàng Đông Phương

TÌM HIỂU NHÂN TÍNH

Ấn phẩm "Tìm hiểu nhân tính" của tác giả Alfred Adler, sách do dịch giả Vũ Đình Lưu biên soạn và được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 380 trang, chữ in rõ, mực không bị nhoè, lõi sách chắc chắn. Tìm hiểu về nhân tính là cuốn sách hợp với trình độ hiểu biết của đại chúng hơn một vài cuốn sách chuyên môn khác của Adler. Đây là cuốn sách giản lược nghiên cứu tình tình học,...

VỀ THẾ TÍNH CỦA CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Về thể tính của chân lý" có nguyên tác "Vom Wesen der Wahrheit" của tác giả Martin Heidegger do dịch giả Phạm Công Thiện phiên dịch, sách được nhà xuất bản Hoàng Đông Phương ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 160 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Thiên cảo luận Về thể tính của chân lý (Vom Wesen der Wahrheit) là một tác phẩm quan trọng nhất của Heidegger, đánh dấu sự lật ngược đảo lộn (Kehre: renversement) về tính diện trong tư tưởng của Heidegger từ lúc phần còn lại của Sein...
0972 873 962