TRẦN TRỌNG SAN

TRẦN TRỌNG SAN

TRẦN TRỌNG SAN

Nhà nghiên cứu văn học Trần Trọng San là giảng sư Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, sinh ngày 29 tháng 10 năm Canh Ngọ (1930) tại tỉnh Hà Nam.

Ông là cựu học sinh Trường Chu Văn An, tốt nghiệp Đại học Văn khoa những năm 50, dạy tại trường Chu Văn An Sài Gòn, rồi Đại học Văn khoa Sài Gòn từ năm 1961.

Sau năm 1975, ông vẫn giảng dạy tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày nghỉ vì mất sức (1985).

Ngày 17 tháng 08 năm Mậu Dần (1998), ông mất tại Toronto (Canada), thọ 68 tuổi.

 

 • Các tác phẩm:
 • Công dân giáo dục lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (hợp soạn, 1961)
 • Việt văn độc bản (1961)
 • Thơ Đường (1957)
 • Văn học Trung Quốc đời Chu Tần (1969)
 • Lược khảo Kinh Thi (1958)
 • Luận lý học (triết, 1961)
 • Hán văn (1963)
 • Lý Bạch (1968)
 • Đỗ Phủ (1969)
 • Bạch Cư Dị (1969)

HÁN VĂN

Ấn phẩm "Hán Văn" do tác giả Trần Trọng San biên soạn, sách được nhà xuất bản Bắc Đẩu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 456 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn.  "Hán Văn" - Trần Trọng San chuyên sử dụng thích đáng những từ ngữ Hán - Việt, thiết định chính xác những danh từ chuyên khoa, đủ khả năng khai thác những tài liệu văn hóa cổ Việt Nam, có phương tiện đi vào kho tàng văn chương, triết học Trung quốc,...

VIỆT VĂN ĐỘC BẢN - LỚP ĐỆ TAM

Ấn phẩm "Việt văn độc bản" do tác giả Trần Trọng San biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 210 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Trong chương trình trung học mới, môn việt văn đã được đặc biệt chú ý. Nhưng hiện nay còn thiếu một cuốn hợp tuyền thích ứng với chương trình ấy và gồm những tài liệu chọn lựa cần thiết. Từ lâu nay những cuốn hợp tuyền do Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất...
0972 873 962