TRẦN VĂN QUẾ

TRẦN VĂN QUẾ

Huệ Lương Trần Văn Quế (1902-1980) sinh ra tại Thọ Khương, tổng Đức Hòa, phủ Tam Kỳ (nay là thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ông từng giữ tại 3 vị trí quan trọng: Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Tổng Lý Minh Đạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài, Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội.

 

Vị Tổng Lý Minh Đạo đầu tiên của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam là đạo trưởng Huệ Lương Trần Văn Quế. Ngài đồng thời là Vĩnh Tịnh Sư tại Minh Lý Thánh Hội (Minh Lý Đạo, với ngôi Tam Tông Miếu), và cũng là Ngọc Chánh Phối Sư, Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (với Trung Hưng Bửu Tòa ở Đà Nẵng). Ngài Trần Văn Quế sanh trưởng trong một gia đình trung lưu tại làng Phước Long, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa (ngày nay Long Thành là huyện, thuộc tỉnh Đồng Nai). Song thân ngài là ông Trần Văn Được và bà Nguyễn Thị Là. Hai vị sanh được năm trai, ba gái. Ngài Quế là áp út, chào đời ngày Thứ Tư 14-5-1902 (07-4 Nhâm Dần), nhưng giấy khai sanh ghi ngày 01-11-1902, có lẽ vì ngày xưa các trẻ thường được làm khai sanh muộn. Ngài mất ngày 14-10 Canh Thân (Thứ Năm 21-11-1980), đắc quả Quảng Đức Chơn Tiên ngày 07-6 Tân Dậu (Thứ Tư 08-7-1981). Các tác phẩm: - Côn Lôn quần đảo trước ngày 9 tháng 3 năm 1945 (1961) - Côn Lôn sử lược (1961) - Sư phạm thực hành (1964) - Sư phạm lý thuyết (1968) - Hán Tự tự học (1970)

 

CÔN LÔN QUẦN ĐẢO TRƯỚC NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1945 - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Ấn phẩm "Côn Lôn quần đảo trước ngày 9 tháng 3 năm 1945" do tác giả Trần Văn Quế biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Hương Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 152 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Trước năm 1945, hai tiếng Côn - Nôn (hay là Côn - Lôn) đã đập mạnh trong tâm hồn quốc dân đồng bào không phải...

CÔN LÔN SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Côn Lôn sử lược" do tác giả Trần Văn Quế biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Hương Tùng Thư ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 42 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ, sạch sẽ.Trần Văn Quế Trong bất cứ quyển Việt sử nào khi nói đến hòa ước Varsailles được ký kết năm 1787 giữa Pháp hoàng Louis thập lục và chúa Nguyễn Ánh do Đức cha Bá - Đa - Lộc đại diện. Có khoản nói vua Annam nhường cho Pháp nhiều nơi trong...

0972 873 962