TRIẾT HỌC VÀ VĂN CHƯƠNG 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: THVVCDPQ
Tác giả: Đặng Phùng Quân
Nhà xuất bản: Lửa Thiêng
Số trang: 324
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Triết học và văn chương" do tác giả Đặng Phùng Quân biên soạn, được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy. Sách dày 324 trang, lõi sách chăc chắn.

Cuộc khủng hoảng triết cuối thế kỉ XIX dẫn đến chỗ phát triển những khoa học nhân văn, tác phẩm rời khỏi triết học. Cuộc khủng hoảng của triết học vào cuối thế kỉ XX này phải chăng cũng đi tới chỗ xây dựng ra một khoa học mới: Khoa học văn chương? 

Khoa học văn chương khảo chứng qua những lý thuyết văn tự của J Derrida, R.Barthes, M.Foucault, M.Blanchot và nhóm Tel Quel, cũng như kinh nghiệm thơ thâm tâm, văn Khái Hưng, Stendhal, S.de Beauvoir, R.Laporte. Viết những kinh nghiệm khởi đầu. Sách gồm có 3 phần: 

Phần 1: Triết học và văn chương

Phần 2: Văn chương

Phần 3: Triết học.

0972 873 962